1. Zapytanie Ofertowe na zakup nieruchomości wraz z budynkiem hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R. Postępowanie znak ASP/1/2016.
 2. Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Brak ofert.
 3. Zapytanie Ofertowe na zakup nieruchomości w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R. Postępowanie znak ASP/2/2016.
 4. Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – Brak ofert.
 5. Załączniki nr 1 i 2 do ZO w wersji edytowalnej.
 6. Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji płyty papierowej typu plaster miodu w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurecyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R. Postępowanie znak ASP/1/2017.
 7. Załączniki nr 1 i 2 do ZO znak: ASP/1/2017 w wersji edytowalnej.
 8. Modyfikacja treści ZO ASP/1/2017 – pismo z dnia 13.04.2017.
 9. Załącznik nr 1 do modyfikacji treści ZO – ASP/1/2017 – poprawiony Załącznik nr 2 do ZO – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (edytowalny).
 10. Zapytanie Ofertowe – znak ASP/2/2017 – na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R
 11. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa – branża architektoniczno-konstrukcyjna – ASP/2/2017.
 12. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa – branża elektryczna – ASP/2/2017.
 13. Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa – branża sanitarna- ASP/2/2017.
 14. Plik pomocniczy w formacie *.dwg – ASP/2/2017
 15. Odpowiedzi na zapytania do treści ZO (odp.1-2) pismo z dnia 24.04.2017- ASP/2/2017
 16. Odpowiedzi na zapytania do treści ZO (odp. 4-11) pismo z dnia 28.04.2017-ASP/2/2017
 17. Załącznik do pisma z dnia 28.04.2017 – poprawiony Załącznik nr 1 do ZO znak: ASP/2/2017 w wersji edytowalnej
 18. Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte. – ASP/1/2017
 19. Zawiadomienie o unieważnieniu – budowa hali ASP/2/2017.
 20. Zapytanie Ofertowe na dostawę zestawu ciężarowego z przyczepą w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak ASP/4/2017
 21. Załączniki nr 1 i 2 do ZO w wersji edytowalnej na dostawę zestawu ciężarowego z przyczepą w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak ASP/4/2017
 22. Zapytanie Ofertowe na dostawę wózka widłowego w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak ASP/5/2017
 23. Modyfikacja treści ZO – znak ASP/4/2017 – na dostawę zestawu ciężarowego z przyczepą w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Pismo z dnia 08.12.2017.
 24. Modyfikacja treści ZO – znak ASP/5/2017 – na dostawę wózka widłowego w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Pismo z dnia 08.12.2017.
 25. Odpowiedzi na zapytania do treści ZO pismo z dnia 14.12.2017 – ASP/4/2017
 26. Zapytanie Ofertowe na dostawę belownicy do belowania odpadów produkcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak ASP/6/2017
 27. Załączniki nr 1 i 2 do ZO w wersji edytowalnej na dostawę belownicy do belowania odpadów produkcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R. Postępowanie znak ASP/6/2017.
 28. Odpowiedzi na zapytania do treści ZO pismo z dnia 04.01.2018 – ASP/6/2017
 29. Poprawiony załącznik nr 1 do modyfikacji treści ZO – ASP/6/2017
 30. Zapytanie Ofertowe na dostawę linii do cięcia i przygotowania stóp (kostek) paletowych w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurecyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R. Postępowanie znak ASP/1/2018.
 31. Załączniki nr 1 i 2 do ZO w wersji edytowalnej na dostawę linii do cięcia i przygotowania stóp (kostek) paletowych w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurecyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R. Postępowanie znak ASP/1/2018.
 32. Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte. – ASP/01/2018